Läroverksgatan 10

FAKTA

Fastighet bestående av totalt sju lägenheter.

Fastigheten har fiber indragen, hiss samt tio parkeringar med motorvärmare.