Boendefrågor

Inflyttning

Tillsammans med ditt kontrakt har du fått en broschyr gällande allmän information för hyresgäster hos oss. Vad som är viktigt att tänka på vid inflyttning är att ändra din hemförsäkring och göra adressändring. Vi kontaktar dig gällande tid för besiktning inför inflyttning samt överlämnande av nycklar.

Felanmälan

Uppkommer skada som omedelbart måste avhjälpas för att allvarlig olägenhet inte skall uppstå, är hyresgästen skyldig att genast lämna hyresvärden meddelande om skadan. Vid ej akuta fel går det bra att lämna er felanmälan direkt här på vår hemsida.
Vid akuta fel under ej arbetstid skall du ringa till kontoret där telefonsvarare hänvisar till journummer, tel : 0660-141 03.

Skötsel av lägenheten

Som hyresgäst skall du under hyrestiden väl vårda lägenheten. Du är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom eget vållande eller av någon som gästar lägenheten.

Tvättstugan

För en väl fungerande tvättstuga krävs att tvättiderna respekteras. Efter varje genomfört tvättpass skall tvättstugan tömmas. Dessutom är det varje hyresgästs skyldighet att städa tvättstugan, torka av maskiner och tömma eventuella filter. Lämna alltid tvättstugan såsom du själv vill att den skall se ut när du kommer dit. Storstädning av tvättstugor sker höst och vår av EKO Bostäder.

Uppsägning

Uppsägning skall, för att vara gällande, ske skriftligen och vara hyresvärden tillhanda senast den sista dagen i månaden. Uppsägningstiden är tre månader, vilket innebär att avflyttning kommer att ske tidigast till det månadsskifte som inträffar tre månader från uppsägningen. Om vi hittar ny hyresgäst och er önskan är att flytta tidigare är vi inte främmande för det.

Innan avflyttning

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring (https://www.adressandring.se/) mot en avgift. Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt. Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Avflyttning

Efter det att du gjort din uppsägning skickar vi en bekräftelse på densamma, där det framgår hur många nycklar som kvitterats ut samt vad som gäller för besiktning av lägenheten. Vid avflyttning skall lägenheten städas noggrant, vi bifogar städtips tillsammans med bekräftelsen. Är du osäker på vad som krävs är du välkommen att kontakta oss för vidare instruktioner.

Störningar

I en hyresfastighet bor man nära sina grannar. Alla måste därför visa hänsyn och tänka på att inte störa omgivningen. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser kan bli uppsagd från sin lägenhet. Så här står det i hyreslagen § 25: ”Hyresgästen är skyldig att iakttaga allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.” Hyresgästen är ansvarig för störningar orsakade av bland annat honom själv, familjemedlemmar och dem som besöker honom. Hyresgästens skyldigheter gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex trapphus, hiss, soprum och tvättstuga. Det är extra angeläget att inte störa från klockan 22 på kvällen till 8 på morgonen. Om det uppstår situationer med grannar som stör dig så ska du agera enligt följande: Hög musik, högt tal, fest och liknande Ta kontakt med hyresgästen – försök lösa problemet Lägenhetsbråk Allvarliga bråk – kontakta polisen. Vid återkommande problem, kontakta oss. Notera klockslag, datum samt form av störning o.s.v. Kontakta alltid oss vid allvarliga störningar. Om störningen ägt rum under kvälls- eller nattetid vill vi att du kontaktar oss kommande vardag. Det är viktigt att vi så snabbt som möjligt får reda på vad som har hänt eftersom vi först då kan agera i frågan.