Om EKO Bostäder

EKO Bostäder äger och förvaltar bostadslägenheter i Örnsköldsvik och Umeå. Företagets verksamheter omfattar för närvarande ca 32 200m² uthyrningsbar yta fördelat på 430 lägenheter (varav 165 i Umeå) samt fem kommersiella lokaler.

EKO Bostäder AB är ett helägt dotterbolag till Näslund & Nordin AB. Antalet anställda uppgår till tre stycken.

Vill vill gärna inkludera våra hyresgäster till kontinuerlig dialog och ett nära samarbete för att skapa en bra boendemiljö. Med samma kontaktpersoner och en lyhördhet inför våra hyresgäster är vår ambition att erbjuda mer än bara väggar, golv och tak.

Med ett stort bestånd i centrala Örnsköldsvik och Umeå har vi goda förutsättningar att erbjuda rätt bostad. Den dag hyresgästen behöver öka eller minska sina ytor, har vi tack vare vår storlek goda möjligheter att genom byten inom beståndet hitta lösningar.

Vår ambition är minimering av fel och reklamationer. Detta förutsätter att vi tänker minst ett steg i förväg och ständigt arbetar med förebyggande åtgärder, men vi är även intresserade av att få vetskap om de svagheter som våra hyresgäster kan tänkas hitta.

God beredskap betyder i praktiken att vi alltid ska vara lätta att få tag på. Våra hyresgäster behöver bara ett telefonnummer för att nå oss: 0660-141 03. Senast kommande dag ger vi besked om när och av vem problemet kommer att åtgärdas av.